2018-06-02.log

*** Quits: led_ir22 ([email protected]) (Quit: led_ir22)08:16
*** Joins: led_ir22 ([email protected])08:19
*** Joins: KRtekTM ([email protected]/web/freenode/ip.81.19.3.105)10:33
KRtekTMzkouška rozhlasu10:34
KRtekTMZkouška URL adresy https://zpravy.idnes.cz/pocasi-chmu-cesky-hydrometeorologicky-ustav-predpoved-bourky-zaplavy-krupobiti-gin-/domaci.aspx?c=A180602_083821_domaci_bja10:34
blondinaBouřky a krupobití v sobotu udeří na východě Česka, záplavy nehrozí - iDNES.cz10:34
*** Quits: KRtekTM ([email protected]/web/freenode/ip.81.19.3.105) (Quit: Page closed)11:21
*** Quits: led_ir22 ([email protected]) (Quit: led_ir22)12:14
*** Joins: led_ir22 ([email protected])12:16

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!